1. پیشگفتار:
به منظور حراست از دستاوردهای نظام مقدس اسلامی و مقابله با جنگ نرم سازمان بسیج مستضعفین از ابتدای سال جاری طرح بزرگ صالحین را در نیمی از پایگاه های مقاومت بسیج محلات به مرحله اجرا درآورده است. در این طرح با تغییر رویکرد تجهیزات محوری به انسان محوری، سعی خواهد شد کادر سازی مدیریتی لازم برای اداره آینده کشور از میان جوانان و نوجوانان مسجدی صورت پذیرد.
همچنین در این طرح حلقه های تربیتی با محوریت مربیان توانمند و خبره در مساجد تشکیل می شود و انتقال معارف دینی و بصیرت دهی به افراد جزء ارکان اصلی و اساسی به شمار می آید.