پایگاه مقاومت شهید همت استان کرمانشاه

وبلاگ رسمی پایگاه شهید همت استاد کرمانشاه

پایگاه مقاومت شهید همت استان کرمانشاه

وبلاگ رسمی پایگاه شهید همت استاد کرمانشاه

پایگاه مقاومت شهید همت استان کرمانشاه
بایگانی

۲ مطلب با موضوع «فناوری ارتباطات و اطلاعات» ثبت شده است

آثار منفی اینترنت بر نوجوانان و جوانان

اینترنت وسیله ای است که همانند همه ی ابزارهای دیگر جنبه های مثبت و منفی دارد و قضاوت ما درباره ی آن، به نوع استفاده ی کاربران بستگی دارد. این پدیده، علی رغم فرصت های مناسبی از قبیل دست یابی به اطلاعات فراوان موردنیاز، توسعه و تولید دانش برای ما فراهم می آورد، تهدیدهایی را نیز متوجه ما می کند و ازآنجاکه بیشترین کاربران آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، استفاده ی نادرست از آن می تواند نیروی پویا و کارآمد و درنهایت نظام اداره ی کشور را تهدید می کند.  بنابراین، لازم است هرچند مختصر و فهرست  گونه، برخی از تهدیدات را موردتوجه قرار دهیم و دیگران را به بررسی های جدی تر و تحقیقات ارزنده تر در ابعاد مختلف و در آینده ای نه چندان دور فراخوانیم.  استفاده ی نادرست از اینترنت دو وجه متمایز دارد: یکی اینکه کاربران در هدفمندی و میزان استفاده از آن تابع ضابطه و قاعده ای نباشند که در این صورت جوانان و نوجوانان عادت می کنند، اوقات فراغت خود را به بیهودگی و بدون برنامه ریزی بگذرانند و این تصور در ذهن آن ها شکل گیرد که نهایت زندگی، چیزی جز بازی و سرگرمی و کام جویی نیست و وجه دوم نوع بهره برداری از آن و مراجعه به سراچه هایی است که موارد ناهنجار و غیراخلاقی را ترویج می کنند که از این طریق، هم هویت ملی فرد را مورد هجوم قرار می دهند و هم به تخریب شخصیت اجتماعی و حوزه ی روانی او می پردازند.  اما مهم ترین و شاید خطرناک ترین اثر منفی اینترنت، که موجب استفاده های نادرست جوانان از اینترنت می شود، " اعتیاد اینترنتی " است.  یکی از کارشناسان می گوید: فردی که بیش از نوزده ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کند، معتاد به اینترنت است.  کارشناسی دیگر اظهار می ساعت در هفته یا هشت ساعت در روز، وقت 83 کند: معتاد کسی است که حداقل خود را صرف استفاده از اینترنت می کند.  متخصصان آسیب شناسی: اگر فرد در هفته دو تا سه ساعت از اینترنت استفاده کند، کاربر معمولی است و فردی که میزان استفاده ساعت یا بیشتر برسد، باید مورد بررسی 5/3 ی وی از اینترنت به  های آسیب شناسانِ قرار گیرد

جلوگیری از هک شدن وای فای ( Wi-Fi )

با استفاده از شبکه های کابلی و سیمی ، دزدی از پهنای باند کاری سخت و غیر ممکن بود ولی امروزه با توجه به استفاده گسترده از شبکه های وایرلس که سیگنال بی سیم دارند ، دزدی از پهنای باند به راحتی قابل انجام است. یعنی گاهی نیازی نیست که این دزدی از طرف همسایگان شما باشد بلکه حتی فردی در نزدیکی آپارتمانتان و در ماشین خود نیز با هک وای فای شما قادر خواهد بود از اینترنت شما استفاده کند.

استفاده از وای فای در صورت هک شدن ، سه نقطه ضعف خواهد داشت :